Är det möjligt att installera pumpöverdelar från varvtalsreglerade pumpar i hus från en oreglerad pump?

Nej, detta är inte möjligt, eftersom hus och överdel är konstruerade för att passa tillsammans.