Hur många växlingscykler per timme är tillåtna utan att den användbara livslängden för SQ/SQE-pumpen påverkas?

Antalet växlingscykler är obegränsat, eftersom SQ/SQE har mjukstartanordning inbyggd i motorn. Därför kan pumpen återstartas omedelbart efter avstängning.