Hur monteras en nivåvippa?

Nivåvippans kabel ska fästas vid utlopppsröret på sådant sätt att den återstående fria kabellängden säkerställer tillräcklig flödesvolym. Dessutom ska schaktets storlek beaktas. Dessutom måste det säkerställas att schaktet är tillräckligt djupt för avståndet mellan nivåvippans tillslags- och frånslagspunkter, samt att avståndet mellan schaktets botten och inloppet är minst 60 cm.