Glykol i motorer i dränkbara produkter

För att undvika frostskada under transport och förvaring är SP-pumpar skyddade med en blandning av vatten och glykol. Även om glykol inte är giftigt, har borttagandet av vattenriskklass 0 (WHC 0 = inte vattenskadligt) gjort att denna substans överförts till vattenriskklass 1 (WGK 1 = något vattenskadligt). Även om minimigränsen 200 l/kg gäller för ovannämnda grupp, har vissa vattenmyndigheter på distriktsnivå särskilda regler, som kräver att motorvätskan är helt glykolfri. Kontakta relevant myndighet på distriktsnivå rörande detta innan pumpen

installeras. Det är enkelt att tappa av motorvätskan på plats och ersätta den med vanligt tappvatten (se driftsinstruktionen).