Behöver SQ/SQE återställas manuellt efter ett visst antal automatiska återstartförsök?

Vid eventuellt fel utför SQ obegränsat antal återstartförsök. När felet inte längre föreligger återgår pumpen till normal drift.