Displayen på manöverpanelen är tänd, trots att strömförsörjningen är avstängd.

Möjlig felorsak

Vätska strömmar genom pumpen och får pumphjulet att rotera. Detta genererar en ström som får displayen att tändas.

Åtgärd

Dessa fel kan endast åtgärdas av ett specialistföretag.