Vanliga frågor

Visar 71 till 80 av 93 resultat

Nedåtkraft är en nedåtriktad kraft som verkar på pumpens pumphjul/axel under drift.

Läs mer..

Så kallat vattenslag är en tryckstöt som orsakas av att flödeshastigheten i rörledningen snabbt ändras.

Läs mer..

Driftsinstruktionen som medföljer varje Grundfosprodukt innehåller relevant information om felsökning.

Läs mer..

Problemet kan bero på tryckbrytaren (tryckgivare), eftersom avlagringar gör att den inte fungerar korrekt.

Läs mer..

Kontrollera om säkringen har löst ut. Är nätkontakten isatt? Anslut pumpen till ett annat eluttag för att se om den fungerar.

Läs mer..

Det kan finnas luft i pumpen. Sugledningen/vattentillförselledningen ska kontrolleras med avseende på läckage.

Läs mer..

Sugledningen kan läcka eller det finns luft i vattnet. Kontrollera om bakströmningsskyddet finns på plats i sugledningen och fungerar korrekt.

Läs mer..