Vanliga frågor

Visar 61 till 70 av 93 resultat

En dräneringspump är främst avsedd för pumpning av dagvatten och inträngande vatten till olika platser, samt för pumpning av grundvatten.

Läs mer..

Pumpens ingående effekt är pumpens effektbehov under aktuella driftsförhållanden.

Läs mer..

En kylmantel, även kallad flödesgenerator, säkerställer att det alltid föreligger tillräckligt vattenflöde över motorytan för att kyla motorn.

Läs mer..

NPSH-kurvan visar min. inloppstryck (m) som krävs för att pumpen ska arbeta på kapacitetskurvan samt för att förhindra förångning av den pumpade vätskan och därmed förhindra kavitation i pumpen.

Läs mer..

I en torrlöpande pump är den komponent som kommer i kontakt med den pumpade vätskan (den vätskeberörda delen) skild från motorn.

Läs mer..

Kavitation innebär att ångfyllda bubblor bildas och abrupt faller samman. Detta sker vid punkter i pumpen där trycket faller under den pumpade vätskans ångtryck.

Läs mer..

Sandinnehållet i den pumpade vätskan får inte överskrida 50 g/m³.

Läs mer..

När pumpen körs krävs oavbrutet minsta flöde för att säkerställa tillräcklig kylning av pump och motor.

Läs mer..