Vanliga frågor

Visar 51 till 60 av 93 resultat

Under perioder med frost underlåter användare ofta att säkerställa att den pumpade vätskan har tappats ut helt ur pumpkamrarna.

Läs mer..

När en pump arbetar för långt till höger på kurvan, innebär det helt enkelt att pumpen ger större flöde än vad den är konstruerad för. Med andra ord:

Läs mer..

Om pumpen arbetar för långt till vänster på kurvan, innebär det helt enkelt att den ger högt tryck men litet eller inget flöde. Högt tryck inne i pumpen belastar pumphjulsenheten och ökar därmed belastningen på motorlagren.

Läs mer..

Torrkörning, eller otillräcklig smörjning, inträffar när det finns luft i rotorkammaren, så att de roterande delarna inte får erforderlig kylning och smörjning. Torrkörning gör att pumpen förstörs mycket fort.

Läs mer..

A: Cirkulationspumpar används vanligen för cirkulation av varmvatten. Den pumpade vätskans temperatur överförs till pumpen, och det är normalt att pumpens yta blir varm eller till och med het.

Läs mer..

Fasta partiklar i den pumpade vätskan genererar friktion, som orsakar abrasion av materialet.

Läs mer..

I denna pumpkonstruktion är alla roterande delar (axel, rotor, pumphjul) placerade inne i kammaren, i den pumpade vätskan. Kylning och smörjning sker med den pumpade vätskan.

Läs mer..

Hydraulisk balansering av rörsystemet är nödvändig för att undvika att individuella rörsektioner och förbrukare får för stor/för liten försörjning. Det säkerställer optimal, tystgående värmedistribution.

Läs mer..

Den moderna konstruktions- och tillverkningsprocessen gör att de motorer som används ofta blir varmare under drift än äldre motorer blev.

Läs mer..

Det kan finnas flera orsaker till varför tillåten fullastström överskrids när pumpen körs:

Läs mer..