Vanliga frågor

Visar 41 till 50 av 93 resultat

Det kan finnas många orsaker till att brytare eller säkringar löser ut:

Läs mer..

Strömningsljud orsakas av mediets friktion vid flaskhalsar i rörsystemet, som vid termostatventilernas öppningar. Detta kan avhjälpas genom att pumpens utgående flöde minskas.

Läs mer..

För att säkerställa adekvat kylning och smörjning av pumpen, måste volymflödet genom pumpen vara tillräckligt.

Läs mer..

Pumpen arbetar trögt eller inte alls. Detta kan avhjälpas genom att kondensatorn byts ut.

Läs mer..

Den pumpade vätskan måste tappas ut helt ur pumpkamrarna.

Läs mer..