Vanliga frågor

Visar 31 till 40 av 93 resultat

Flänsar och tätningar måste beställas separat. Storlek och typ för flänsar och tätningar måste specificeras vid beställning.

Läs mer..

Ja, absolut. Monterings- och driftsinstruktionerna innehåller grundläggande instruktioner som måste följas vid installation, drift och underhåll av systemet.

Läs mer..

Om överhettningsskyddet är förbikopplat eller inte är korrekt anslutet ...

Läs mer..

MQ har både en intern flödesbrytare och en extern tryckbrytare.

Läs mer..

Flödesbrytaren stänger bara av MQ automatiskt under normal drift om flödet faller under 0,07 m³/h.

Läs mer..

Åtgärd Pumpens effektförbrukning ändras som funktion av värmesystemets krav.

Läs mer..