Vanliga frågor

Visar 21 till 30 av 93 resultat

Pumpkurvan för en uppvärmningspump visar matningen på x-axeln och levererad lyfthöjd på y-axeln. Pumpkurvan i grafen är en krökt linje som sjunker från vänster till höger.

Läs mer..

Nivåvippans kabel ska fästas vid utlopppsröret på sådant sätt att den återstående fria kabellängden säkerställer tillräcklig flödesvolym.

Läs mer..

Antalet växlingscykler är obegränsat, eftersom SQ/SQE har mjukstartanordning inbyggd i motorn.

Läs mer..

Om inte annat specifikt anges är kurvorna i Grundfos dokumentation specificerade för densiteten och viskositeten hos vatten med temperatur 20 °C (specifik vikt = 1 och viskositet = 1).

Läs mer..

Pumpen reagerar på förändrat volymflöde i systemet med att ändra varvtalet. När termostatventiler och reglerventiler öppnas ökar volymflödet och pumpens varvtal ökar.

Läs mer..

Inställning av motorskydd på en dränkbar pump

Läs mer..

Torrkörning av pumpen kan skada motorn och den mekaniska axeltätningen. Därför bör nivåvipporna arrangeras så att fyllningsnivån i schaktet inte faller under erforderlig lägsta nivå för att köra pumpen.

Läs mer..

Grundfos erbjuder många varvtalsreglerade pumpar, kallade E-pumpar, som är försedda med Grundfos MGE-motorer med integrerad frekvensomformare.

Läs mer..

SP dränkbara pumpar, med dränkbar motor från Grundfos eller någon annan tillverkare, kan arbeta i alla positioner från horisontell till vertikal.

Läs mer..

VDI 2035 del 1 har varit i kraft sedan 2005 och VDI 2035 del 2 har varit i kraft sedan 2009.

Läs mer..