Vanliga frågor

Visar 11 till 20 av 93 resultat

Nej, det är inte tillåtet, eftersom pumpkomponenter som kommer i kontakt med den pumpade vätskan inte är lämpliga att använda i dricksvattensystem.

Läs mer..

Ja, pumpen har en integrerad mjukstartfunktion som sänker startströmmen, vilket ger jämn, kontinuerlig acceleration.

Läs mer..

Stäng av pumpen. Ta bort skruven i mitten av typskylten. Axeln därunder är försedd med ett spår. Placera en skruvmejsel i spåret och vrid axeln i dess rotationsriktning tills blockeringen släpper.

Läs mer..

Torrkörningslarmet utlöses om motorn arbetar och flödet är mindre än 0,07 m³/h och trycket är lägre än det tryck som är inställt på tryckbrytaren.

Läs mer..

Den dynamiska totala lyfthöjden kallas också

Läs mer..

Innan undervattenskabeln ansluts till motorn, kontrollera att kabelanslutningen är ren och torr.

Läs mer..

Nattsänkning aktiveras (om detta konfigurerats) av den värmegenererande utrustningens framledningstemperatur.

Läs mer..

För oreglerade pumpar med fast varvtal begränsar en överströmningsventil tryckstegringen när en radiatortermostat stängs, genom att medium överförs från framledningen till returledningen.

Läs mer..

SQ-pumpar har integrerat torrkörningsskydd, som inte kräver en motsvarande nivågivare. Vid vattenbrist stängs pumpen av när det förinställda strömvärdet nås, för att förhindra att motorn överhettas.

Läs mer..

Som installatör kan du välja att beställa Grundfos kundservice från din specialiståterförsäljare, eller att kontakta oss direkt.

Läs mer..