När är pumpen tillverkad

Hur avläser man datan?

YY = kod för årtal
MM = månad (01 till 12)
WW = vecka (01 till 53)
P, C och X har ingen betydelse i förhållande till produktionstillfället

UPS serie 100 og 200


UPS serie 100 och serie 200

PC YYWW (ALPHA+ och ALPHA PRO)

UPS


ALPHA2

PC YYWW

alpha2


JP 5 och JP 6

PXYYWW

JP


Conlift L
YYMM

conlift


Unilift KP

PXYYWWXXXX

unilift


Unilift CC

PCYYWW

uniliftcc


Sololift+

PC YYWW

sololift


Unilift AP basic
och AP12
Prod. date (tillverkningsdatum) YY/WW/XX

uniliftap


SQ 2-55, SQ 2-70
och SQ 2-85
PX YYWW

sq


Membranbeholder
YYYY/MM

gt_tank


MQ

PX YYWW

mq