Pumpkontroll

Överblick

Överblick

Tillförlitliga data för flödesprestanda

Alla typer av utrustning måste kontrolleras och justeras regelbundet, för att säkerställa att den fungerar enligt specifikationerna och inte slösar pengar. Pumpar är inget undantag. Med Grundfos pumpkontroll analyseras alla pumpar i din installation utifrån en specificerad checklista av erfaren personal med relevanta kunskaper om systemet och applikationen.

Analysen visar huruvida justeringar beyhövs och säkerställer att du får en komplett översikt över hur pumparna kan justeras för att passa just din applikation perfekt. Om justeringar krävs arbetar Grundfos personal tillsammans med dig för att utföra justeringarna på sätt som säkerställer optimal systemprestanda.

En pumpjustering är ett snabbt sätt att optimera och förbättra din installation, och denna optimering ger påtagliga ekonomiska fördelar. Optimerade pumpar:

 • sparar energi
 • håller längre
 • kostar mindre att köra och underhålla
 • arbetar med maximal prestanda

En pumpkontroll gör det möjligt att uppnå produktivitetsmål som sats för pumpsystemet, genom att ge dig lite extra prestanda.

Fördelar

 • Energisparande med optimerade pumpar eller pumpinställningar
 • Optimal drift som inte slösar pengar
  Leverans
  Initiell kontakt

  Initiell kontakt

  MÖTE MED KONSULT

  En diskussion om relevant anläggningsinformation ger oss insikt i områden som sannolikt inte är optimala och definierar nästa steg.

  Diagnos

  Diagnos

  INSPEKTION PÅ PLATS

  Vi inspekterar din anläggning och gör upp en lista över prestandadata och installerade pumpar, som pekar på fokusområden.

  Offert

  Offert

  En offert utarbetas, baserad på den första genomgången och preliminära insamlade data.

  Utförande

  Utförande

  ÅTGÄRDER

  Pumpjustering utförs enligt avtal. Du får en rapport som visar på alla berörda områden, med rekommendationer.

  Utvärdering

  Utvärdering

  RESULTAT

  • Du får en pumpjusteringsrapport.
  • Pumpen arbetar perfekt.
  Uppföljning

  Uppföljning

  KUNSKAPSÅTERKOPPLING

  Vi följer upp den utförda servicen för att säkerställa optimal serviceleverans och tillfredsställande prestanda hos Grundfospumparna.

  Relaterade produkter

  Relaterade produkter

  Kontakt

  Contact us

  Välj ditt land för att välja ditt lokala serviceföretag


  Telefon

  0771-32 23 00

  Fax

  031-3319460

  Adress

  Box 333,
  431 24 MÖLNDAL
  Leveransadress/
  besöksadress:
  Lunnagårdsg. 6
  431 90 MÖLNDAL