Laseruppriktning

Överblick

Överblick

Minskat slitage, optimal verkningsgrad

Pumpmotoraxeln är en kritisk komponent, som måste vara korrekt uppriktad för att minska slitage och för att ge pumpen maximal verkningsgrad. Grundfos laserupprikting ger dig lite extra avkastning på din pumpinvestering genom att avsevärt förlänga pumpens användbara livslängd, eftersom andra komponenter inte skadas till följd av bristfällig axeluppriktning.

Laseruppriktning använder laseroptik för att rikta upp motoraxeln perfekt, inom en bråkdels millimeter, för att säkerställa optimal pumpverkningsgrad. Laseruppriktning är främst avsedd för distanskopplade pumpar, som NK, NKG, HS, MAXA och MAXANA. Det används också för brandsystem och kan tillämpas på distanskopplade pumpar från andra tillverkare.

Korrekt utförd laseruppriktning ger pumpen bättre verkningsgrad och driftsäkerhet, samtidigt som energiförbrukningen och driftskostnaderna för installationen minskar. Eftersom även pumpens användbara livslängd ökar, blir livscykelkostnaden (LCC) för att äga och driva pumpen lägre. En annan bieffekt av att pumpvibrationerna minskar är att pumpens ljudnivå blir lägre.

Fördelar

  • Lägre energiförbrukning och driftskostnad tack vare bättre verkningsgrad och driftsäkerhet
  • Lägre livscykelkostnad (LCC) tack vare längre användbar livslängd
  • Mindre pumpslitage och vibration
  • Lägre ljudnivå

Leverans
Initiell kontakt

Initiell kontakt

MÖTE MED KONSULT

En diskussion om relevant anläggningsinformation ger oss insikt i områden som sannolikt inte är optimala och definierar nästa steg.

Diagnos

Diagnos

INSPEKTION PÅ PLATS

Utifrån dina uppgifter upprättar vi en lista över relevanta pumpar, som med fördel kan laseruppriktas.

Offert

Offert

DIAGNOSTIK

Utifrån dina uppgifter beslutar vi vilka pumpar som ska laseruppriktas.

Utförande

Utförande

REKOMMENDATIONER

Vi kontaktar dig för att avtala datum och klockslag för laseruppriktning samt utför uppriktningen.

Utvärdering

Utvärdering

RESULTAT

  • Din pumpaxel är perfekt uppriktad och du får en rapport.
  • Optimal prestanda.
Uppföljning

Uppföljning

KUNSKAPSÅTERKOPPLING

Vi följer upp den utförda servicen för att säkerställa optimal serviceleverans och tillfredsställande prestanda hos Grundfospumparna.

Relaterade produkter
Kontakt

Contact us

Välj ditt land för att välja ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL