Garanti

Grundfos garanti

Omfattande och global 2 års
garanti ingår i pumpens försäljningspris

Alla Grundfosprodukter levereras med 2 års garanti som helt uppfyller juridiska krav.

Garantin täcker defekter i produkt och material, vilka inte orsakats av normalt slitage, under 24 månader från leveransdatum. Garantiperioden kan dock inte vara längre än 30 månader från tillverkningsdatum.

Garantianspråk avvisas under nedanstående omständigheter:

 • Om felet på produkten uppkommer till följd av:
  - ritning, konstruktion eller specifikation som tillhandahållits av kunden/köparen
  - ändringar som utförts av kunden/köparen eller en tredje part utan Grundfos medgivande
 • Om felet orsakas av:
  - normalt slitage
  - bristfälligt underhåll eller felaktig reparation av annan än Grundfos
  - att driftsinstruktionen inte följts
  - överbelastning
  - användning av olämpligt material
  - kemisk eller elektrolytisk påverkan
  - byggnads- eller monteringsarbete som inte utförts av Grundfos
  - andra orsaker utanför Grundfos kontroll.

Generellt betalar Grundfos inte kostnader för transport/utbyte/installation för defekta produkter.

Garantianspråk kan inges genom kontakt med Grundfos lokala säljbolag eller med försäljningsstället.

Fördel:

 • Vetskap om att Grundfos stöder sina produkter med tydligt
  definierade garantivillkor
 • Garantianspråk med väl definierade kontakter och kort svars-
  tid.