Varför stängs MQ-pumpen av under drift?

Det kan bero på torrkörning - sugledningen måste vara helt fylld. Den pumpade vätskans temperatur kan vara för hög (> 35 °C), omgivningstemperaturen kan vara för hög (> 45 °C), motorn kan vara överbelastad - kontrollera att pumpaxeln kan röra sig fritt, försörjningsspänningen kan vara för låg - kontrollera anslutningen. Konsultera ett specialistföretag för denna typ av arbete.