Varför stängs MQ-pumpen av och slås på snabbt?

Sugledningen kan läcka eller det finns luft i vattnet. Kontrollera om bakströmningsskyddet finns på plats i sugledningen och fungerar korrekt. Förtrycket i trycktanken kanske inte är korrekt konfigurerat. Förtrycket måste vara 1.7-1.7 bar. Konsultera ett specialistföretag för denna typ av arbete.