Varför stängs MQ-pumpen inte av?

Det kan föreligga läckage i rörsystemet. Anslutna tappställen eller cisterner kan fortfarande släppa ut vatten. Låt ett specialistföretag tryckprova rörsystemet.