Varför går inte MQ-pumpen när jag slår på den?

Kontrollera om säkringen har löst ut. Är nätkontakten isatt? Anslut pumpen till ett annat eluttag för att se om den fungerar. Låt ett specialistföretag inspektera strömförsörjningsledningen.