Varför pumpar inte MQ-pumpen när jag slår på den?

Det kan finnas luft i pumpen. Sugledningen/vattentillförselledningen ska kontrolleras med avseende på läckage. Det måste finnas en statisk vattenpelare i sugledningen. Även sugledningens bakströmningsskydd eller bottenventil ska kontrolleras. Konsultera ett specialistföretag för denna typ av arbete.