Varför stängs JP-pumpen av och slås på snabbt?

Sugledningen kan läcka eller det finns luft i vattnet. Kontrollera om bakströmningsskyddet finns på plats i sugledningen och fungerar korrekt. Endast för Hydrojet: Förtrycket i trycktanken kanske inte är korrekt konfigurerat. Kontrollera förtrycket för att säkerställa att inställningsvärdena överensstämmer med driftsinstruktionen. Konsultera ett specialistföretag för denna typ av arbete.