Varför går inte JP-pumpen när jag slår på den?

Kontrollera om säkringen har löst ut. Är nätkontakten isatt? Anslut pumpen till ett annat eluttag för att se om den fungerar. Endast för Hydrojet: Kontrollera att tryckbrytaren fungerar. Låt ett specialistföretag inspektera strömförsörjningsledningen.