Varför fortsätter min SQ att arbeta trots att frånslagspunkten har nåtts?

Problemet kan bero på tryckbrytaren (tryckreglering), eftersom avlagringar gör att den inte fungerar korrekt.

Fasta partiklar i den pumpade vätskan kan med tiden avlagras på tryckgivaren och orsaka funktionsfel.

Tryckgivaren ska avlägsnas från systemet för rengöring på både sug- och trycksidan.