När startar MQ?

MQ har både en intern flödesbrytare och en extern tryckbrytare. Båda kan starta MQ när vatten tas ut. Pumpen startar när

flödet är större än 0.07 m³/h

ELLER

trycket är lägre än 2 bar.