Vilka typer av vätska kan pumpas?

Ren, lågviskös, icke explosiv vätska utan fasta partiklar eller långa fibrer.

Om en vätska med annan densitet än vatten ska pumpas. ska den motoreffekt som krävs för de ändrade hydrauliska förutsättningarna beaktas.

Vid pumpning av vätska som är mer aggressiv än dricksvatten, ska pumpversioner av specialmaterial, som SP N, SP R och SPNE, användas.