Vilken typ av mekanisk tätning är lämplig för min applikation?

Grundfos industripumpar kan förses med många olika mekaniska tätningar. Som standard medföljer en mekanisk axeltätning, lämplig för typiska vattenapplikationer och pumpning av vissa kemikalier. Vissa specialapplikationer kräver dock andra material i tätningsytor, O-ringar eller expansionsbälgar än dem i den mekaniska standardtätningen. Därför erbjuder Grundfos många mekaniska axeltätningar med olika materialkombinationer i glidytorna.

Mekaniska tätningar väljs på grundval av olika faktorer som tryck, temperatur, kemikaliebeständighet samt förekomst av abrasiva komponenter och den pumpade vätskans viskositet. Om du behöver hjälp med att välja en lämplig mekanisk axeltätning för en viss applikation, kontakta din närmaste Grundfosgodkända återförsäljare av industripumpar.