Vad ska göras om motorströmmen för pumpen överskrider fullastströmmen?

Det kan finnas flera orsaker till varför tillåten fullastström överskrids när pumpen körs: Underspänning, strömobalans i 3-fasmotorer, kortslutning i motorn, felaktig kabeldragning eller felaktiga elanslutningar, för hög viskositet eller densitet på den pumpade vätskan, eller pumpen är sliten eller blockerad.

En annan orsak kan vara att pumpen är underdimensionerad för den aktuella applikationen och arbetar över sitt nominella flöde. I detta fall, prova att delvis stänga avstängningsventilen på trycksidan för att strypa flödet tills motorströmmen återgår till acceptabla värden.