Vilken är lägsta erforderliga fyllningsnivå för att pumpen ska arbeta korrekt?

Pumparna EF och SE har motorer som kyls av den omgivande pumpade vätskan. För att motorerna ska kylas korrekt måste EF- och SE-pumpar alltid vara helt nedsänkta i den pumpade vätskan under drift. För applikationer där detta inte är möjligt, får fyllningsnivån aldrig falla nedanför halva pumpens höjd.

Pumparna KP och AP, å andra sidan, har motorer som kyls inifrån, av den pumpade vätskan som strömmar genom pumpen. Dessa pumpar behöver därför inte vara dränkta i den pumpade vätskan under drift, vilket gör det möjligt att pumpa ned till 3 cm vätskedjup.