Vad orsakar överhettning av motorer?

Den moderna konstruktions- och tillverkningsprocessen gör att de motorer som används ofta blir varmare under drift än äldre motorer blev. I praktiken kan vissa moderna motorer uppnå yttemperatur på upp till 90 °C. Trots detta har sådana motorer lika lång eller längre användbar livslängd än de gamla motorerna. Hög yttemperatur behöver inte tyda på att någonting är fel. Om motorn blir mycket varm under drift kan flera orsaker samverka:

Elektriska orsaker: Underspänning eller överspänning, asymmetrisk 3-fasström, försämrad isolationsresistans.

Miljöpåverkan: Hög omgivningstemperatur, ingen eller bristfällig ventilation, installation på hög höjd över havet (låg luftdensitet).

Mekaniska orsaker: För många växlingscykler, för stort eller för litet flöde, stort rotationsmotstånd till följd av skadad pump, hög viskositet eller densitet hos den pumpade vätskan, igensatt eller blockerad pump.