Vad är minsta erforderliga flöde för SP dränkbara pumpar?

När pumpen körs krävs oavbrutet minsta flöde för att säkerställa tillräcklig kylning av pump och motor. Erforderligt minsta flöde beror på motordiametern och brunnens diameter. Exakt specifikation av minsta flöde finns i databladet för respektive pump.