Vad är max. sandinnehåll i det pumpade vattnet?

Sandinnehållet i den pumpade vätskan får inte överskrida 50 g/m³. Större sandinnehåll förkortar pumpens användbara livslängd och ökar risken att pumpen blockeras.