Vad är uppåtkraft och vad orsakas den av?

"Uppåtkraft" är en uppåtriktad kraft som verkar på pumpens pumphjul/axel under drift. Detta tillstånd uppträder när pumpen pumpar mer vatten än den är avsedd för, alltså när pumpen arbetar långt till höger på kurvan

Uppåtkraft förekommer dock inte normala brunnsapplikationer där en backventil finns installerad. Detta beror på att den statiska vätskepelare som hålls kvar i rörledningen av backventilen när pumpen stängts av genererar ett mottryck, som verkar på pumpen omedelbart efter återstart, och därmed förhindrar pumpen från att arbeta långt till höger på kurvan även under denna fas.

 

Om ingen backventil är installerad, eller om backventilen läcker, finns det ingen statisk vattenpelare som verkar på pumpen vid start. I de flesta pumpar verkar en lyftkraft på pumphjulet/axeln inne i pumpen i denna situation. Den resulterande uppåtriktade rörelsen överförs till kopplingen mellan pump och motor, vilket innebär att uppåtkraft genereras även i motorn.

Även om de flesta motortillverkare förser sina motorer med lyftande lager, som kan hantera en begränsad lyftkraft utan att motorn skadas, bör lyftkrafter undvikas för att minimera slitaget på pump- och motorkomponenter. Lyftkrafter som förekommer vid varje start kan medföra slitage på både pump och motor.