Vad innebär torrkörning/otillräcklig smörjning av våtlöpande pumpar?

Torrkörning, eller otillräcklig smörjning, inträffar när det finns luft i rotorkammaren, så att de roterande delarna inte får erforderlig kylning och smörjning. Torrkörning gör att pumpen förstörs mycket fort.

En av orsakerna kan vara otillräcklig ventilation av pumpen. Vid installation vid den högsta punkten i värmesystemet kan felaktigt förtryck i expansionskärlet göra att luft kan komma in. Ångbildning i pumpen till följd av för hög temperatur.