Vad är nedåtkraft och vad orsakas den av?

Nedåtkraft är en nedåtriktad kraft som verkar på pumpens pumphjul/axel under drift. De flesta pumpar och motorer är konstruerade så att nedåtkraft alltid måste föreligga under drift. Alltför stor nedåtkraft kan dock också leda till problem, om pumpen till exempel arbetar med en driftspunkt med litet flöde och därmed stort levererat tryck. Vid kontinuerlig drift i detta område kan motorns axiallager skadas. Dessutom kan pumpen och motorn överhettas till följd av otillräckligt kylflöde.

För att förhindra att dessa problem uppkommer måste pumpen köras i det angivna flödesområdet. I kurvorna för Grundfos dränkbara pumpar visas det tillåtna flödesområdet med heldragen linje och otillåtet driftsområde med streckad linje.