Vad är kavitation?

Kavitation innebär att ångfyllda bubblor bildas och abrupt faller samman. Detta sker vid punkter i pumpen där trycket faller under den pumpade vätskans ångtryck. Ångtrycket för en vätska är det tryck vid vilket vätskan börjar koka eller förångas. Kavitation, som kan skada pumpen, inträffar när erforderligt lägsta pumpinloppstryck (NPSHR) för pumpen inte föreligger.

För att undvika kavitation måste minst det tryck som kallas tillgängligt lägsta inloppstryck (NPSHA) föreligga vid inloppsporten, för att säkerställa att vätskan inte kokar eller förångas. Trycket vid inloppsporten måste alltid vara högre än vätskans ångtryck vid en given vätsketemperatur.

OBS: Om en pump kaviterar bör reglerventilen på trycksidan strypas för att minska flödet och därmed erforderligt NPSH-värde för pumpen. Det måste dock säkerställas att flödet förblir tillräckligt stort för att kyla och smörja pumpen.