Vad är en NPSH-kurva och vad betyder den?

NPSH-kurvan visar min. inloppstryck (m) som krävs för att pumpen ska arbeta på kapacitetskurvan samt för att förhindra förångning av den pumpade vätskan och därmed förhindra kavitation i pumpen.

Vid ett givet flöde måste NPSH-värdet vid pumpens inloppsport alltid vara minst 0.5 m högre än erforderligt NPSH-värde:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m säkerhetsmarginal