Vad menas med en våtlöpande pump?

I denna pumpkonstruktion är alla roterande delar (axel, rotor, pumphjul) placerade inne i kammaren, i den pumpade vätskan. Kylning och smörjning sker med den pumpade vätskan.