Vad är en kapacitetskurva och vad betyder den?

Pumpens ingående effekt är pumpens effektbehov under aktuella driftsförhållanden. Den nominella utgående motoreffekten, med hänsyn tagen till driftsfaktorn, måste vara lika med eller större än pumpens effektbehov. Om pumpens effektbehov är större än motorns utgående märkeffekt, blir motorns strömförbrukning större än avsett. Detta gör att motorn överhettas och kan skada motorn.