Vad är en torrlöpande pump?

I en torrlöpande pump är den komponent som kommer i kontakt med den pumpade vätskan (den vätskeberörda delen) skild från motorn. Pumpaxelns tätning i den vätskeberörda delen består av en mekanisk axeltätning. Pumpen drivs av en motor som är förbunden med pumpaxeln med en koppling.