Vad är en kylmantel?

En kylmantel, även kallad flödesgenerator, säkerställer att det alltid föreligger tillräckligt vattenflöde över motorytan för att kyla motorn. I en typisk brunnsinstallation omges pumpen av brunnens väggar. Motorn är installerad nedanför pumpen. Eftersom pumpen suger in vatten underifrån strömmar vattnet längs brunnens väggar och över pumpens yta, och kyler därvid motorn. Om pumpen är installerad i öppet vatten finns inga brunnsväggar som styr vattnet över motorns yta, varför en kylmantel behövs. Be din Grundfosåterförsäljare om mer information om kylmantlar.