Vad händer om pumpen arbetar för långt till höger på kurvan?

När en pump arbetar för långt till höger på kurvan, innebär det helt enkelt att pumpen ger större flöde än vad den är konstruerad för. Med andra ord: Pumpen är för liten för det flöde som krävs i systemet. Om pumpen används i detta område kan pumpen och motorn skadas.

Pumpen ska alltid köras inom de övre och nedre flödesgränserna. Idealiskt ska pumpen köras så nära punkten för optimal verkningsgrad som möjligt, för att säkerställa lång användbar livslängd, samt för att minimera energiförbrukningen.