Vad händer om pumpen arbetar för långt till vänster på kurvan?

Om pumpen arbetar för långt till vänster på kurvan, innebär det helt enkelt att den ger högt tryck men litet eller inget flöde. Högt tryck inne i pumpen belastar pumphjulsenheten och ökar därmed belastningen på motorlagren. I extrema fall skadar detta pumpen och motorn. Om flödet är lägre än minsta erforderligt flöde för pumpen kan också den pumpade vätskan bli för varm och pumpen kan skadas. Därför ska pumpen alltid köras inom de övre och nedre flödesgränserna. Idealiskt ska pumpen köras så nära punkten för optimal verkningsgrad som möjligt, för att säkerställa lång användbar livslängd, samt för att minimera energiförbrukningen.