Vad händer om MQ-pumpen inte är tömd under perioder med frost?

Under perioder med frost underlåter användare ofta att säkerställa att den pumpade vätskan har tappats ut helt ur pumpkamrarna. Då förstörs pumphuset när pumpen fryser. Det är möjligt att reparera enheten, men det kan vara mycket kostsamt.