Vad står termen "installation med tryckledning" för?

Begreppet "installation med tryckledning" beskriver ett tillstånd med positivt inloppstryck, där den pumpade vätskan kommer från en behållare belägen högre än pumpens inloppsport, vilken är i kontakt med atmosfären (öppet system). Detta innebär att trycket vid pumpens inloppsport är högre än eller lika med atmosfärtrycket.