Vad menas med hydraulisk balansering?

Hydraulisk balansering av rörsystemet är nödvändig för att undvika att individuella rörsektioner och förbrukare får för stor/för liten försörjning. Det säkerställer optimal, tystgående värmedistribution.

Hydraulisk balansering utförs med hjälp av rörsektionernas reglerventiler och termostatventiler med förinställda eller justerbara låsbara balanseringsventiler.