Vad menas med abrasion?

Fasta partiklar i den pumpade vätskan genererar friktion, som orsakar abrasion av materialet. Detta är ett vanligt problem inom avloppshantering och orsakas av sand i den pumpade vätskan, som förstör pumpkomponenter som pumphjul.