Vad beror strömningsljud på?

Strömningsljud orsakas av mediets friktion vid flaskhalsar i rörsystemet, som vid termostatventilernas öppningar. Detta kan avhjälpas genom att pumpens utgående flöde minskas.

För att säkerställa jämn, tyst värmedistribution, utan att rörsektioner eller förbrukare får för stor eller för liten försörjning, krävs hydraulisk balansering av rörsystemet.