Pumpen arbetar i läge "AutoAdapt" och visar konstant effektförbrukning högre än 5 W.

Åtgärd

Pumpens effektförbrukning ändras som funktion av värmesystemets krav. Effektförbrukning 5 W visas endast vid min.varvtal, till exempel vid nattsänkning.